Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Türk Telekom Ev Telefonu Öğrenme

Telefonunu gün içinde arayan pek çok bilmediğin numara olabilir. Bu numaraların çoğu Türk Telekom ev telefonu da olabilir. Bu konu hakkında ne yapman gerekir? Hemen sana söyleyelim. Cepnumarasiogrenme.com servisimizden kolay bir şekilde numara sorgulayarak tüm işlerini halledebilirsin. Ev telefonunu neden kullanıyoruz? Genelde internet ile birlikte ev telefonunu daha uyguna verdikleri için kullanıyoruz. İnternet ile birlikte telefon hattı daha kullanışlı oluyor. Şehir içi, şehirlerarası veya uluslararası görüşmeleri de yapabiliyoruz. Her zaman ev telefonu kullanmanın faydasını görüyoruz.

Özellikle Türk Telekom ev telefonu üzerinden çok fazla fayda gören kesim yaşlılar olduğu kesin. Çünkü telefondan ve teknolojiden maalesef yaşlı insanlar çok fazla anlamıyorlar. Bunun nedeni de her zaman bellidir. Zamanlarını ve çağlarını aşan teknolojiler ile uğraşmak istemiyorlar. Çocuklar torunlar gelsin Türk Telekom ev telefonu internet ile internette dolaşsın diye alabiliyorlar ev telefonunu. Bu sayede çocuklar sıkılmasın hep ziyarete gelsin diye düşünebiliyorlar. Genelde evde oturan yaşlılar için ev telefonunun olması çok daha mantıklı. Çünkü cep telefonunun teknolojisi ile uğraşmak yerine büyük tuşlarla ve sabit bir telefonla uğraşmaları çok daha kolaydır. 

türk telekom ev telefonu

İnternetten Türk Telekom Ev Telefonu Öğrenme

Annen, baban tek başına yaşayan teyzenin telefonlarını bilmedikleri telefon numaraları tarafından arandığında kimin olduğunu öğrenmenin en güzel yolu Türk Telekom ev telefonu sorgulama yapabilmektir. Cepnumarasiogrenme.com servisi ile numaradan isim sorgulayabilirsin. Türk Telekom online işlemler ile uğraşmadan veya bir yeri aramak telefona program indirmekle uğraşmadan hemen sonuca ulaşabilirsin. Ev telefonu sabit telefon olduğu işçin arayan çok fazla kişi olabilir. Canları sıkılan sapıklarda annenin yaşına bakmadan sadece kadın olduğu için telefondan sesini duymak isteyen kişiler olabilir. Arayan numaranın kim olduğunu öğrenebilmek için en yetkili kişiye de ulaşmana gerek yok. Hemen şimdi numara sorgulama servisimizden sevdiklerinin günlük hayatını etkileyen tüm sıkıntılardan kurtulabilirsin.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için dilerseniz daha önce yayınlamış olduğumuz yazılarımızdan "Türk Telekom Ev Telefonu Sorgulama" başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Begüm