Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Telefon Numarasından İsim Bulma

telefon numarasından isim bulma

Bugün önemli bir toplantım var. Bunu kaçırmamalıyım. Her ne olursa olsun müşterilerime ulaşmam için telefonuma da ihtiyacım var. Evden çıkarken telefonumu unutmamam gerekiyor. Birkaç gündür canımı sıkan bir durum var ve bu nedenle de telefon numarasından isim bulma işlemini yapmam gerektiğini biliyorum. Tam müşterilerimi arayacak durumdayken sürekli bilmediğim numaraların beni araması rahatsız edici. Bazen de tam önemli konuşma esnasında sürekli arayan numaralar var. Onlara daha çok deli oluyorum. Çünkü sürekli aradıkları için konuşma esnasında dikkatim dağılabiliyor. İşim stresli bir iş olduğu için çok fazla böyle şeylerin hayatıma etki etmesine izin vermek istemiyorum.

İnternetten nasıl olurda numara sorgulama gerçek sonuç verir diye sorabildiğini düşünüyorum. Bana da komik geldi ama gerçekten de numaradan isim sorgulama internetten yapılarak hem zamandan hem de sıra beklemeden kimin aradığını öğrenebildiğimi keşfettim. 11860 ve Cep numarası öğrenme servisleri işbirliği sayesinde işlemlerimi kolayca gerçekleştirerek müşterilerimi de etkilemeden kimin aradığını bulabiliyorum. Bazen bunu yapmamın da bir artısı oluyor. Müşterilerim bazen bilmediğim numaralar tarafından da aradığı için kimin aradığını bilmediğimden dolayı geri dönüş yapmıyordum. Artık şimdi müşterilerimin aradığını tespit edip geri dönüşte bulundukça müşterilerim memnun kalıyor.

Vodafone Telefon Numarasından İsim Bulma

Vodafone hattım üzerinden Vodafone numara sorgulama yapabileceğimi biliyorum. Daha önce de çok fazla sayıda telefon numarasından isim bulma işlemini gerçekleştirdiğim için sıkıntı olmadan hemen internetten numara sorgulama yapabiliyorum. Vodafone hattım üzerinden ve Turkcell, Türk Telekom operatörlerine ait hatlarım üzerinden telefon numarası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmekteyim. En çok da acil durumlarda ihtiyacım olduğunda hemen numara yazarak telefonumdan kolayca kimin aradığını öğrenebiliyorum. BTK onaylı olan servisten güvenle sonuç alabilmekteyim. 

Leyla