Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Telefon Numarası Sorgulama Yöntemleri

telefon numarası sorgulama

Ev ya da iş telefonumuzu devamlı arayan kişiler tarafından çağrı geldiğinde gerilebiliyorum. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde olsak dahi dışardayken telefon numarası sorgulama yapmak isteyebilirim. Beni arayan kim, neden aramış, ne için aramış diye merak ettiğim günler olabiliyor. Merak ettiğim andan itibaren telefondan numara sorgulama yapmak isteyebilirim. Bu benim için her defasında aklımda bulunan dertten kurtulmanın bir yolu olarak bu sonuca ulaşmak her defasında beni umutlandırır. Çünkü sorunumu çözen bir siteden güvenle sorgulama yapmak her defasında benim de hakkım.

Sürekli arayan, durmadan arayan bilmediğim numaralara karşı önlem almam gerekiyor. Haberlerde görüyorum. Telefon numarası üzerinden dolandırıcılar çok daha fazla türemiş durumda. Biri aradığında arayan numara kim diye merak ederim. Anında kim olduğunu öğrenebilmek için ilk hamlem hep o numarayı aramak olurdu. Bir keresinde numarayı aradım ve kendini polis olarak tanıttı. Tıpkı haberlerdeki gibi… Allah’tan telaşlanmadan hemen aklıma haberler geldi de, dolandırılmaktan kurtuldum. Yoksa başıma çok kötü şeyler gelebilirdi eminim. Dünya hali, insanların ne yapıp ne yapmayacağı hiç belli olmuyor maalesef.

Türk Telekom Telefon Numarası Sorgulama Yöntemleri

Annemin ev telefonu hattı Türk Telekom üzerine. Bu nedenle de bilmediğim telefon numaralarını Türk Telekom numara sorgulama yaparak öğrenebiliyorum. Bunun kolaylığını da Cep numarası öğrenme servisi ile sağlıyorum. Bilinmeyen numaralar sorgulama servisi olan ve internetten de kolayca sorgulama yapabileceğim sorgulamalar sayesinde güncel telefon numaralarının kime ait olduğunu öğrenebiliyorum. Sende güvenle bu adresten sorgulama yapabilirsin.

Telefon numarası sorgulama yöntemlerinden biri olan numara sorgulama işlemini yukarıdaki sorgulama alanlarındaki butonlarına tıklayarak 11860 servisimiz ile gerçekleştirebilirsin.

Dilerseniz daha önce yayınlamış olduğumuz "Telefon Numarası Sorgulama" başlıklı yazımızı da okuyarak konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Pelin