Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Bulma Mesajla

Arayan kim tahmin etmekten mi yoruldunuz? Tahminleriniz yanlış çıkıp hiç dönüş yapmak istemediğiniz birini geri mi aradınız? Ya da geri arayınca bir dolandırıcılığın kurbanı mı oldunuz? Üzülmeyin, bunlar geçmişte kaldı.Numaradan isim bulma mesajla hizmetimiz ile kim aramış hemen bulup ancak isterseniz geri arayacaksınız.

Cep Numarası Öğrenme servisimizin web sitesine girerek SMS ile sorgulayarak aboneyi bulabilirsiniz. Bilinmeyen numara eğer Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil veya Türk Telekom sabit operatörlerinden birine kayıtlıysa ve kişi bilgilerinin paylaşılmasına izin vermişse numaranın sahibini hemen bulabilirsiniz. Ayrıca günümüzde tercih edildiği üzere numaradan isim bulma mesajla işleminizi mobil ödemeyle gerçekleştirebilirsiniz.

Numaradan isim bulma mesajla yapılabileceği gibi telefon hattımızı arayarak da aboneyi öğrenebilirsiniz. Tüm platformlarda aynı etik bakış açısıyla çalışan servisimize hemen bekleriz.

 

Yeşim