Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Yapmak

numara sorgulama

Yeni bir işe başladım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Evliyim ve iki çocuğum var. Yeni bir işe başladım. İlk günümden sonra sürekli beni bilmediğim numaralar tarafından aranmakta olduğumu fark ettim. Başta çok umursamadım ve bunun içinde numara sorgulama yapmakla uğraşmak istemedim. Nasıl olsa arayan numara yanlış aramıştır diye üzerinde durmadım. Fakat günümün çoğunda telefonum sessizde olduğu için zaten telefonlara cevap vermiyorum. Bu durumda da karşıdaki kişinin ne istediğini bilmiyorum. Eşim bu durumdan çok rahatsız oluyor ve ona söylemeden beni arayan kişinin ne istediğini öğrenmeliyim.

Bu durumu ofisteki arkadaşıma anlattım. O da cepnumarasiogrenme.com bilinmeyen numaraları sorgulama servisinin olduğunu ve çok kolay bir şekilde numaradan isim sorgulama yapabileceğimi söyledi. Hatta internetten de online olarak bu işlemi yapabileceğimi söylediğinde çok mutlu olmuştum. Çünkü işte telefonla konuşmamız yasak gibi bir şey. Yolda giderken de otobüsün sesi, insanların sesi derken müşteri temsilcisi ile konuşmakta ve derdimi anlatmakta zorlanabilirdim. Eve geldiğimde de çocuklarla uğraşmaktan tüm bu sorunları unutuyorum. Numara sorgulama programı ile uğraşmadan en kısa sürede istediğim işlemi yapabileceğim alana ihtiyacım vardı. Çok kolay bir şekilde anında sorgulama yaparak beni kimlerin aradığını ortaya çıkardım. Eşime de kimin aradığını rahatsız olduğum noktaları söyledim. Arayan kişiyi ikimizde tanımıyorduk.

İsimden Numara Sorgulama Yapmak

Son kez arayan kişiyi tanıdığımız ortaya çıktı. Eski bir arkadaşmış. Düğünü varmış ve diğer arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyormuş. Bu durumda isimden numara sorgulama yapmamız gerektiğini anladım. Eşimle birlikte oturduk bilgisayar başına ve arkadaşımıza arkadaşlarını bulması için yardım ettik. Kolay bir şekilde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom veri tabanlarından sorgulama yaparak ve 118’ler gibi çalışarak Cep Numarası Öğrenme rehber servisine danıştık. 

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Numara Bulma" başlıklı yazımızı da okuyarak, konu ile ilgili dafa fazla bilgi edinebilirsiniz.

Begüm