Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kime Ait?

İşten çıkıp çocuğu okuldan alacak sonra spora götüreceksiniz, daha sonra aylık market alışverişini yapacaksınız, başınızı kaşıyacak zamanınız yok. Çok tanıdık geldi değil mi? Üstüne bir de telefonunuzda iki tane bilinmeyen numara araması var. Numara kime ait? Çocuğunuzla mı ilgili aradılar? İşle ilgili mi? Yoksa tümüyle bir dolandırıcılık araması mı? Bu zamansızlıkta arayan kim bulmak için çabalamak, internette boş yere araştırmak mümkün değil değil mi? O zaman ya dolandırılmayı ya bir tele marketing aramasına maruz kalmayı ya da konuşmayı hiç istemediğiniz biriyle konuşmayı göze alarak geri arayacaksınız. Aslında ikisine de mecbur değilsiniz.

Numara kime ait öğrenmek için Cep Numarası Öğrenme servisimizi kullanmanız ve zaman harcamadan arayanın kimliğini öğrenmeniz mümkün. Servisimiz Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil veya Türk Telekom sabit operatörlerinde aynı anda tarama yaparak, hiç gecikmeden en güncel sonucu bulur. Web sitesi ya da telefon hattı şeklinde bulunan sorgulama hizmetimizden 365 gün her an yaralanabilirsiniz.

Sizin için zaman önemliyse hemen numara kime ait servisimize gelin, gerisini düşünmeyin.

 

 

Yeşim