Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Telefon Numarası Öğrenme

isimden telefon numarası öğrenme

Yaklaşan bir düğünüm var. Arkadaşlarımı dostlarımı çağırmak, en mutlu günümde onlarla birlikte olmak istiyorum. Bu nedenle isimden telefon numarası öğrenme işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Tek tek isim ve soy isim sayesinde gündelik yaşamdaki arkadaşlarım, dostlarım ve akrabalarımın güncel telefon numaralarına ulaşabilirim. İstediğim zaman, telefonumdan, bilgisayarımdan veya tabletimden Cep numarası öğrenme sitesinden telefon numaralarını öğrenebilirim. Düğünüm için çok heyecanlıyım. Ama en önemlisi de ilkokul, lise ve üniversitede olan arkadaşlarıma ulaşabilmek için bu yöntem inanılmaz etkili oldu.

İsimden numara sorgulama yapabilmeyi ve eski arkadaşlarıma ulaşabilmeyi kardeşim sayesinde öğrendim. Geçen sene evlenen kardeşim, eski arkadaşlarına ulaşabilmek için bu yöntemi denediğini söyledi. İsimle telefon numarası öğrenme için Cep Numarası Öğrenme servisini kullandığını, sonuçlarında güncel ve doğru sonuçlar olduğunu belirtti. Hatta Turkcell, Vodafone, Türk Telekom operatörleri aracılığı ile isimden numara sorgulama yapabildiğini bilinmeyen numaraları bulabildiğini söyledi. Güvenle sorgulama yaptığını ve önüne çıkan sonuçlardan da memnun kaldığını söyledi. Ayrıca zamandan da kazanarak çoğu insanı tek tek arayıp iletişimde oldukları insanları da rahatsız etmeden direk kendilerine ulaşabilmek bir harika.

Türk Telekom İsimden Telefon Numarası Öğrenme

En çok merak ettiğim durumlardan biriydi bu. Çoğu arkadaşım da Türk Telekom operatöründen hizmet alıyordu. Türk Telekom isimden numara sorgulama yaptığımda arkadaşlarımın telefon numarasını kolaylıkla bulabildim. Bu sayede organizasyon şirketine arkadaşlarımın numaralarını ve adını soyadını aramaları için verdim. Bu yöntemle zamandan kazandım ve kolay yoldan da arkadaşlarımın telefon numaralarına ulaştım. Gönül rahatlığı ile siz de isimden numara sorgulama yapabilirsiniz. 

Konu ile alakalı önceki yazılarımızdan "İsimden Numara Öğrenme" başlıklı yazımızı da dilerseniz inceleyebilirsiniz. 

Pelin