Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanıdıklarımın numaraları zaten ben de var, neden isimden numara sorgulama yapayım ya da nasıl yapılır merak edeyim diyor olabilirsiniz. İnanın bu gerekli bir işlem. Çünkü hiç ummadığınız bir anda telefonunuzu kaybedebilirsiniz ya da bozulabilir, rehberiniz silinebilir. O zaman numara sorgulama işlemi çok gerekli hale gelebilir.

İsimden numara sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı ise çok basit. Tabii eğer Cep Numarası Öğrenme servisimizi kullanıyorsanız. Öncelikle sorgulamayı nasıl yapacağınıza karar verin. Web sitemize girip SMS ile sorgulayarak mı yoksa 11860 telefon hattımızı kullanarak mı? Sonraki adım web sitesinde isimden numara sorgulama bölümüne girip aradığınız kişinin adını, soyadını ve şehrini yazıp sorgulamak. Telefon hattımızı tercih ettiyseniz zaten çağrı merkezindeki profesyonel arkadaşlarımız işlemi sizin için yapacaktır.

İsimden numara sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıtımız; ışıkları açıp kapatmak kadar kolay yapılır. Siz sadece hemen servisimizi deneyin!

 

Yeşim