Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Cep Numara Bulma

isimden cep numara bulma

Günümüzde cep telefon kullanan insan çok fazladır. Çok fazla tanıdığımız varsa ve bunların her birinin cep telefonlarını aklımızda tutmamız imkansızdır. Cep telefonlarımızın da belirli sayıda isimleri kayıt etme hafızasına sahiptir. Bu nedenle bir kişinin telefon numarasını bulabilmek için isimden cep numara bulma yapmak gereklidir. İsimden bilinmeyen numara sorgulama servisi bu konuda size çok destek olacaktır. Servisimiz RH-018 numaralı lisansa sahip olduğu için isimden cep numara bulma konusunda güvenle sorgulama yapabilirsiniz. İsmini bildiğiniz kişilerin numarasını öğrenebilmek için kolayca numara sorgulama yapabilirsiniz.

Herkesin telefon numarasını cep telefonunuza kaydetmenize gerek yok. İsimden cep numara bulma sayesinde aradığınız kişinin telefon numarasını kolayca öğrenebilirsiniz. Bu nedenle telefon numarasını kaydetme zorunluluğunu taşımazsınız. Hangi operatörde olursa olsun aradığınız kişinin cep telefon numarasını şehri bularak öğrenebilirsiniz.

Turkcell İsimden Cep Numara Bulma

Özellikle aradığınız kişi Turkcell operatöründen faydalanıyorsa bunu bilmeniz halinde isimden numara sorgulama Turkcell yapabilirsiniz. Numarasını öğrenmek istediğini kişinin adını soyadını sorgulama alanına yazında anında numara öğrenebilirsiniz. Yıllar önce Turkcell bayisinden beraber hat aldığınız arkadaşınızın telefon numarasını kaybettiğinizde isimden numara sorgulama Turkcell ile numarasını bulabilirsiniz. Sorgulama için yukarıda yer alan servisimizi kullanabilirsiniz.

Turkcell kullanıcıları Türkiye’de çok fazla olduğu için aradığınız kişinin telefon numarasını bulabilmek için bilinmeyen numaralar servisimiz olan Cep Numarası Öğrenme üzerinden telefon numarasını öğrenebilirsiniz. Numara sorgulama sayesinde Turkcell üzerinden hizmet alan eski tanıdıklarınızı bulmanıza yardımcı oluyoruz. İsimden numara öğrenme yapmanın bu nedenle çok fazla avantajı vardır. Bunlardan birkaç tanesi şöyledir:

  1. Geçmişte tanıştığınız insanları kolayca bulmanıza yardımcı oluruz. Adını soyadını bildiğiniz okul arkadaşınıza, asker arkadaşınıza tekrar ulaşmanızı sağlarız.
  2. İsmini duyduğunuz avukat, doktor gibi  ünvana sahip kişileri bulabilmenizde yardımcı oluruz.
  3. İnternetten en kolay, en pratik olarak isimden cep numara bulma işlemini gerçekleştirmenize ve hemen sonuç almanızı sağlarız.

Konu ile ilgili daha önceki yazılarımızdan İsimden Cep Telefonu Numara Sorgulama başlıklı makalemizi de okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.