Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsim ile Cep Telefon Numarası Bulma

isim ile cep telefon numarası bulma

Otobüste iken bir şey gördün ve o gördüğün şey ile ilgili anıların gözlerinin önüne geldi. Çocukluk zamanı ve o zamanki arkadaşlarını özlemiş olduğunu fark ettin. Çocukluk arkadaşlarımızın sadece bir ya da iki tanesi ile genelde görüşürüz. Fakat daha fazlasına ulaşmak istediğimiz zaman sosyal medyayı kullanırız. Ulaşmak istediğimiz kişinin sosyal medyada yer almadığı için de yapacağımız en güzel şey isim ile cep telefon numarası bulma yapmaktır. Bu sayede ulaşamayacağın çocukluk arkadaşların olmayacak.

Çocukluk arkadaşını nasıl bulacağını sana anlatmak isteriz. Yukarıda bulunan sorgulama alanına çocukluk arkadaşının adını soyadını, şehrini yazıp sorgulaya basman yeterli olacaktır. Sorgulamamız ücretlidir. Çünkü arkadaşının güncel numarasını vermek isteriz. Bunun içinde Vodafone, Turkcell, Türk Telekom (Avea) gibi Türkiye’nin büyük operatörleri ile çalışmaktayız. İnternetten güncel sorgu yapmak istediğiniz zaman sitemizden kolayca cep telefon numarası bulma yapabilirsin. Sadece otobüste değil, gece yatmadan önce de aklınıza gelen arkadaşlarınızın online olarak sorgulama yaptığınızda telefon numarasını öğrenebilirsiniz. Gece müşteri hizmetlerini aramaktansa online olarak sorgulama yapabileceğin alanın olması işini daha da kolaylaştıracaktır. Merak ettiğin sevdiklerinin sesini duymak için hemen şimdi sorgulama yapabilirsin.

İsimden Numara Bulma Turkcell İşlemleri İçin Hemen Sorgulayın

Numarasını bilmediğiniz ama ismini ve soyadını bildiğiniz kişilerin çok rahat bir şekilde Turkcell operatörü üzerinden cep numarasını öğrenebilirsiniz. İsimden numara bulma Turkcell işlemleri için yukarıda yer alan servis alanlarına gerekli olan bilgileri yazarak hemen sorgunuzu tamamlayabilirsiniz.