Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İnternetten Cep Numarası Bulmak

cep telefon numarası bulmak

Hayatımıza bir anda giren bilinmeyen numaralara karşı dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü ülkemizde telefon ile dolandırılmak ve dolandırıcılar çok fazladır. Rastgele numara çevirip açan numarayı da kendilerini polis, asker gibi önemli bir kişiymiş gibi tanıtarak sizin tüm mal varlığınızı belirli bir adrese getirmenizi isteyebilirler. Bu nedenle bu tarz kişilere çok dikkat etmek gerekir. Sürekli olarak arayıp da rahat ediyorsa bu kişiler hemen polise bildirmeniz gerekebilir. Bilinmeyen numaralar servisini kullanarak, cep numarası bulmak için de kişinin adını soyadını öğrenebilirsiniz. Gerçekten de polis mi değil mi bunu öğrenmek için de araştırma yapabilirsiniz. Yaşlı insanları ve genelde genç insanları hedef alan kötü niyetli insanlar tarafından boşluğunuza gelip bir anda dolandırılmaya başlayabilirsiniz. Bu durumlarda çok dikkat etmek gerekir.

Dolandırıcılara Karşı Dikkat Olun, Cep Telefon Numara Sorgulayın

İsimden cep numarası sorgulama yapabilirsiniz. Numaradan isim sorgulama da sitemizden yapabilirsiniz. Dijital platform üzerinden numara sorgulaması yaparak tüm bu dolandırıcılara karşı dikkatli olmanızı öneririz. Bu nedenle bilinmeyen numaralar servisini kullanmayı tercih etmeniz hırsızlara karşı çok daha dikkatli olmanızı saplayacaktır. Özellikle de çocuklarınıza ilk cep telefonlarını verirken dolandırıcılara, arayan yabancı numaralara, mesaj atan bilinmeyen numaralara karşı uyarmanız gerekir. Arayan Turkcell numarası ise cep numarası sorgulama turkcell ile numarayı sorgulayabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuza eğitim vererek içiniz rahat olmuş olur. Çünkü çocuğunuzun içine düştüğü tuzağı siz kurtarmakta zorlanabilirsiniz. Polislerinde bu kişileri araştırma işi kısa sürse bile çocuğunuz ve ailenize verdiği ruhsal zorluk durumunu kolayca aşamayabilirsiniz. İnsanlar böyle bir süreci atlatırken çok duygusal olabiliyor.