Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İnternetten Avea Telefon Numarası Öğren

avea telefon numarası öğren

Telefonum çaldı ve bilmediğim numaranın beni aradığını gördüm. Numaranın kim olduğunu bilmiyordum ve numaraya geri dönüş yaptım. Avea numarası olduğunu anladım. Avea telefon numarası öğren servisini kullanmadan telefona geri döndüm. Bu yüzden de dolandırıldım. Bu nasıl oldu size anlatıyım.

“Bilinmeyen Numaralar Servisini Kullanarak Numara Öğrendim”

Avea telefon numarası sorgulama yapmadan dolandırılmak böyle bir şey olsa gerek. Bilmediğim numaraya geri dönünce kimin olduğunu sorunca, karşımda olan kişi de kendini polis olarak tanıtınca panik oldum. Ne istese, ne söylese yaptım. Meğerse onlar bir çeteymiş ve telefon çağrıları aracılığı ile insanları dolandırıyorlarmış. Bunları öğrenmek için başıma gelmesini beklemek yeterliymiş. Bundan sonra daha dikkatli olmakta fayda var. Avea telefon numarası öğren servisi ile numara öğrenmeden bir daha numarayı aramayacağım.

Bu durum herkesin başına gelebilir. Türkiye’de çok fazla insanın başına gelen bu duruma bende yakalandım. Avea cep numarası öğrenmek için çabalayarak numaranın kime ait olduğunu öğrenmek isterim. Bu olaydan sonra daha dikkatli olacağım. Sizin de başınıza böyle durumlar gelebilir, benim gibi bütün birikimlerinizi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle Avea telefon numarası sorgulama yaparak numaranın kim olduğunu öğrenin.