Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numaralar Türk Telekom

Ürünlerini satmaya çalışan firmalar telefonla arayarak daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak bu firmaların sayısı o kadar çok ki artık baş edemiyoruz ve telefonumuzda bilinmeyen bir numara gördüğümüzde bu firmalardan biri olduğunu düşünüp genellikle açmıyor ya da geri dönüş yapmıyoruz. Eğer telefonunuzdaki bilinmeyen numaralar Türk Telekom mobil ya da Türk Telekom sabit koduna sahipse artık arayanın satış amaçlı bir firma mı yoksa aslında geri aramanız gereken bir numaramı olduğunu hemen bulabilirsiniz.

Bilinmeyen numaralar için sorgulama yapmak istediğinizde Cep Numarası Öğrenme servisimizin numaradan isim sorgula bölümünü kullanabilirsiniz, SMS ile sorgulayarak sonuca hemen gidebilirsiniz. Ya da belki Türk Telekom fatura tutarınızı görmek istiyorsunuzdur. O zamanda servis sağlayıcı olarak Türk Telekom’u seçerek hemen güncel fatura tutarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Sadece bu operatörde değil Turkcell ve Vodafone’da da numara sorgulama yapabileceğinizi ve tüm hizmetlerimizin 7/24 servis edildiğini de söylemek isteriz.

Bilinmeyen numaralar Türk Telekom mobil ya da Türk Telekom sabit operatörlerinde artık bilinmez değil.

 

Yeşim