Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Avea Bilinmeyen Numaralar Servisi

2004 senesinde kurulan ve Türkiye’nin en yenilikçi, en dinamik GSN şirketi olan Avea, bu Pazar üzerinde ciddi bir rekabet ortamı sağlamıştır. Kasım 2015 itibari ile Türk Telekom’un %55 oranındaki özelleştirme süreci tamamlanmıştır. Bu gelişme ile birlikte Oger Telecom Türk Telekom'un %55 hissesine ve Türk Telekom da Avea’nın %100 hissesine sahip olmuştur. Artık Türk Telekom olarak adlandırılan ve çok fazla kullanıcıya sahip olan Avea bilinmeyen numaralar için sitemizden sorgulama yapabilirsiniz.

avea bilinmeyen numaralar

Önemli yatırımlara imza atan ve başlıca yatırım alanları olarak; yönetim, altyapı ile birlikte teknoloji de ön plana çıkan Avea Telekomünikasyon şirketinin, 205 ülkede tam 693 operatörle uluslararası dolaşım anlaşması bulunmaktadır. Durum böyle olduğu içinde Avea operatörüne ait daha fazla sorgulama imkanı da doğmaktadır. Bu sebeple geliştirilen bilinmeyen numara sorgulama servisimiz Avea ve diğer tüm operatörler için sorgulama imkanı sunmaktadır.

Gün içerisinde cep telefonunuzda biriken çok sayıdaki bilinmeyen numaralardan kurtulma vakti geldi. Her birine geri dönmek ile uğraşmanıza gerek kalmadan sadece birkaç dakika içerisinde oldukça cüzi bir ücret ile Türk Telekom bilinmeyen numaralar sorgulama işlemini yaparak, hangi cevapsız çağrılara geri dönüş sağlamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Böylece tüm cevapsız çağrıları aramak zorunda da kalmamış olursunuz.

Yapacağınız sorgulama işlemleri BTK onaylı olan sitemiz aracılığıyla en güvenli şekilde gerçekleşmektedir. Uzun yıllar bilinmeyen numaralar servisi olarak hizmet veren kurumumuzdan sorgulama yaparak sizi arayan numaranın kime ait olduğunu çok kısa bir süre içerisinde öğrenebilirsiniz.

İnternetten Avea Bilinmeyen Numaralar Servisi

İnternet üzerinden ister evinizden, ister yolda, isterseniz de iş yerinizden dilediğiniz an sorgulama yapma imkanını kaçırmayın. Türk Telekom olarak artık değişen Avea operatörüne ait tüm numaralar veri tabanımızda yer almaktadır. Sistemimiz üzerinden yapacağınız tüm sorgular ve paylaşacağınız tüm bilgiler tarafımızca gizli tutulmaktadır. Bu sebeple rahatlıkla bilinmeyen numara öğrenme işlemlerinizi sayfamızda bulunan sorgulama panelini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Dilerseniz daha önce yayınlamış olduğumuz "Avea Bilinmeyen Numaralar" başlıklı makalemizi de inceleyebilir ve konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Lena